“Twan & Nienke pakken het professioneel aan. Een week voorafgaand aan de ceremonie hebben we een intakeformulier ontvangen met vragen over eventuele psychische en fysieke klachten. Daarnaast wilden ze inzicht in eerder opgedane ervaringen, met zowel synthetische gemoedsversterkers als drugs, versus organische middelen als plantmedicijnen. Ook werd ons gevraagd naar onze intenties; waarom gingen we deze ervaring aan? Wat wilden er eruit halen? Hoopten we op specifieke inzichten? Deze voorbereiding gaf ons een veilig gevoel. Maar ook tijdens de reis zelf is het prettig als er begeleiding is van ervaren healers zoals Twan & Nienke”.